Reglement

1. Het seizoen start halfweg februari tot eind oktober.

2. Lidmaatschap:
Ieder lid is verplicht verzekerd te zijn tegenover derden.
Gastrijders rijden op eigen risico mee. Er kan echter niet herhaaldelijk mee gefietst worden.
Na 3 ritten word u vriendelijk gevraagd zich te laten aansluiten bij Wielerbond Vlaanderen (vergunning = 28€ individueel ofwel 33€ familiaal).
3. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor ongevallen of diefstal voor, tijdens of na de rit.

4. Snelheid:
Er mag niet gekoerst worden.
Men is verplicht zich aan te passen aan de groep, wat betreft de snelheid en het rijgedrag.
5. Algemene regel: “Samen uit, samen thuis”
De algemene clubkalender moet worden gevolgd, indien je de punten en kilometers wenst!

6. Uitrusting:
Iedereen is verplicht de meest recenste uitrusting van de club te dragen.
Het dragen van een valhelm is verplicht (ook voor gastrijders, tenzij mits voorleg medisch attest)
7. Bij de herstelling van een fiets, wachten de andere deelnemers.

8. Bij het beklimmen van een helling mag men vrij fietsen tot op de top. Dan moet er gewacht worden tot de laatste deelnemer weer aangesloten is en dit zonder het verkeer te belemmeren.

9. Verkeersreglement:
Iedereen dient de verplichtingen tegenover het wegverkeer te eerbiedigen. De fietsen moeten uitgerust zijn volgens de bepalingen van het verkeersregelement.
Men mag alleen de rechter weghelft gebruiken en dit met twee naast elkaar.
Iedereen brengt het nodige respect op voor het milieu. Afval wordt NIET in de wegberm gedeponeerd.
Bij slecht weer beslist de wegkapitein als er al dan niet gereden wordt.
10. Rangschikking:
Clublaureaat is hij/zij met het meest aantal gereden ritten en dit tijdens één seizoen.
De clublaureaat(en) word(en) op het einde van het seizoen in de bloemen gezet.
11. Tijdens de stops en in het lokaal betaalt ieder de consumptie(s) die hij/zij verbruikt.

12. Het materiaal van de club als de clubgenoten dient men te respecteren bij alle activiteiten van de club.

13. Algemeen regelement krijg je na inschrijving en na ondertekenen.

Comments are closed.

 • Het Weer

 • Contact

  WTC Sparrevrienden
  Putstraat 1 bus 1
  8820 Torhout

  Voorzitter:
  Danny Van Acker

  vad_express@hotmail.com

 • Over Ons

  Wij mogen met trots zeggen dat wij de oudste wielertoeristenclub zijn van Torhout! Ons clublokaal vindt plaats in eetcafé ‘t Paviljoen, Pastoriestraat 7, 8820 Torhout!